Historiek Adget

Bedrijfsleider Dirk Leflot is reeds 30 jaar actief in de wereld van het dak. Als 16-jarige knaap is hij letterlijk onderaan de ladder gestart in het toenmalige bedrijf K. Leflot te Lier van zijn vader zaliger Jozef Leflot. De letter "K" verwijst naar Karel Leflot, grootvader van Dirk, ook diens vader Jozef Leflot was schalliedekker.

In 2002 is Dirk zijn eigen weg ingeslagen en heeft hij Adget BVBA opgericht. Met een knipoog naar het verleden is de letter "T" van "torenwerken" een eerbetoon aan zijn vader, grootvader en overgrootvader. Het respect voor diens werk in hun eigen periode draagt hij met zich mee.

Anno 2013 is er veel veranderd in de wereld van het dak, niet enkel op gebied van techniek maar ook de computer heeft hier een grote invloed. In de jaren 1900 - 1980 kwam het op mankracht en durf aan. Veiligheid was toen bijna onbestaande. Een houten loopplank op 30m hoogte of bengelen aan een touw om te werken aan een toren was dagdagelijkse kost.

Nu in 2013 is veiligheid één van de belangrijkste aspecten in de bouwwereld, toestanden zoals in die tijd worden niet langer toegestaan. De investering in veiligheid is daardoor de belangrijkste schakel, na opleiding en geschoold personeel. Dit laatste is niet veranderd, steeds meer technieken en materialen volgen elkaar op in een versneld tempo.